Om Rasmussen Holding

Rasmussen Holding AS er lokalisert med administrasjon i Flakstad kommune (Lofoten) på stedet Napp.

Holdingselskapet har flere datterselskap som driver i flere bransjer over hele Norge. Selskapene dette gjelder er Rasmussen Transport AS, Rasmussen Anlegg AS, og Lofotterminalen AS.

Hovedvirksomheten til disse selskapene har hele tiden vært å betjene næringsliv innen næringsmiddelindustri, logistikk/transport samt anleggsbransjen med deres behov.

Lofotterminalen representerer med egen godsterminal ved Leknes havn, fasiliteter som tilfredstiller de strengeste krav ifm. håndtering/lagring av temperaturregulerte varer.