Vår kundemasse er i stor grad statlige, kommunale og private oppdragsgivere, og virksomheten er i hovedsak lokalisert til Lofoten.

Våre transportoppdrag er basert på kunder og grossister innenfor dagligvare, frukt & grænt, kjøtt & fisk, samt emballasje tilknyttet næringen.

Lofotterminalen AS er et nøytralt kjøle- og fryselager plassert strategisk midt i Lofoten.

Aktuelt

Siste referanse:

Rasmussen Holding